Úvod

Sme stavebná firma využívajúca dlhoročné skúsenosti konateľa firmy a zamestnancov v oblasti stavebníctva (komplexná realizácia stavieb rôzneho rozsahu a náročnosti), facility manažmentu (komplexné riešenie elektroinštalačných, vodárenských, kúrenárskych, stolárskych a murárskych činností pre bezproblémový chod Vašej nehnuteľnosti) a v správe podnikateľských objektov. Samozrejmosťou je vysoká kvalita vykonávaných prác, ústretovosť k investorovi a komunikatívnosť medzi účastníkmi zmluvného vzťahu.

Svoju činnosť začalo Zbereko, spol. s r. o. v roku 1996 malými stavbami a rekonštrukciami v lokalite Košice a okolie. Spoločnosť postupne zvyšovala počet pracovníkov a vybavenia a teda aj rozširovala svoju činnosť a zameranie.

Rok 1999 bol rokom zmien. Na jeho začiatku sa zmenilo vlastníctvo spoločnosti, odišli dvaja z troch spoločníkov a konateľov. Jediným konateľom zostáva Ladislav Mrázko a so vstupom jeho dvoch synov sa firma stáva rodinnou. V priebehu tohto roku sa rozširuje aj okruh činností spoločnosti o realizáciu facility manažmentu pre podnikateľské centrá.

Postupne firma rástla a pribúdali aj rozsiahlejšie stavby a odberatelia z rôznych sektorov.

Zo súkromného to napr. v roku 2002 bola výstavba predajne Seat v Michalovciach v hodnote prevyšujúcej 500 tis Eur, rok 2004 a výstavba výrobných hál pre spoločnosť Noves v Spišskej Novej Vsi (vyše 370 tis. Eur), počas viacerých rokov rekonštrukcia a dobudovanie predajne a servisu Citroen v Košiciach, či práce na OC Cassovia a Galéria Košice. Realizovali sme aj práce v menšom rozsahu pre US Steel Košice, V.O.D.S. Košice, Valeo v Kechneci, či Datas v Košiciach. Viacero z týchto klientov nám zostalo verných a realizujeme pre nich aj činnosti facility manažmentu na týchto objektoch.

Nie nevýznamnú časť našich projektov tvorili práce pre samosprávu, v roku 2003 rekonštrukcia Kultúrneho domu v Košickej Polianke, rok 2008 a realizácia kanalizácie v obci Brezovica, rok 2007 rekonštrukcia komunikácií v obci Ťahanovce, či realizácia protipovodňových opatrení v obci Košická Polianka v roku 2011.

V roku 2010 dochádza opäť k výraznejšiemu rozšíreniu podnikateľskej činnosti spoločnosti a to v oblasti property manažmentu, kde začíname komplexne spravovať PC na Zeleninárskej ulici v Košiciach. V roku 2013 už spravujeme viacero objektov v Košiciach, Šaci, Žiline aj Bratislave.

Medzi našich klientov patrí aj TU v Košiciach, FNsP L. Pasteura v Košiciach, Elektráreň Vojany (Slovenské Elektrárne a.s.), či Palmer Capital RE Slovakia...

V súčasnosti firma zamestnáva zamestnancov, ktorí sú odborne zdatní pre rozsah predmetu činnosti spoločnosti, pričom skladba profesií pozostáva z THP zamestnancov, kvalifikovaných pracovníkov ako sú montéri vodovodov a kanalizácií, elektrikári, murári, tesári, zvárači, zámočníci...